Sprawozdania

Sprawozdanie z przejrzystości na 30.06.2015
Sprawozdanie z przejrzystości na 30.06.2016
Sprawozdanie z przejrzystości na 30.06.2017
Sprawozdanie z przejrzystości na 30.06.2018
Sprawozdanie z przejrzystości na 30.06.2019
Sprawozdanie z przejrzystości na 30.06.2020