Sprawozdania

Sprawozdanie z przejrzystości na 30.06.2015
Sprawozdanie z przejrzystości na 30.06.2016
Sprawozdanie z przejrzystości na 30.06.2017
Sprawozdanie z przejrzystości na 30.06.2018
Sprawozdanie z przejrzystości na 30.06.2019
Sprawozdanie z przejrzystości na 30.06.2020
Sprawozdanie z przejrzystości na 31.12.2021
Sprawozdanie z przejrzystości na 31.12.2021 – korekta
Sprawozdanie z przejrzystości na 31.12.2022
Sprawozdanie z przejrzystości na 31.12.2022 – korekta