Audyt finansowy

Dzięki wiedzy i doświadczeniu zapewniamy naszym Klientom rzetelność, niezależność i najwyższą jakość badania sprawozdań finansowych.

Indywidualne podejście oraz dostosowane do specyfiki Państwa działalności podejście sprawia, że dostarczamy wartość dodaną, wykraczającą poza zwykłe badanie sprawozdań finansowych. Jesteśmy specjalistami w takich obszarach jak Polskie Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz doradztwo w zakresie nadzoru korporacyjnego.

Jesteśmy autorami publikacji z zakresu stosowania Polskich i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Znajomość nowych przepisów dotyczących rachunkowości pozwala nam wcześnie reagować i przygotowywać naszych Klientów do zmian w obszarze tych regulacji prawnych.

Oferujemy:

Doradztwo rachunkowe

Doradztwo rachunkowe świadczone przez nas to profesjonalne usługi, które obejmują wszystkie aspekty rachunkowości (księgowości) prowadzonej działalności gospodarczej przez naszego Klienta.

Proces doradztwa rozpoczyna się od zdiagnozowania problemu, a następnie wyszukania najbardziej optymalnego rozwiązania rachunkowego dla Klienta.

Oferujemy:

Doradztwo biznesowe

Nasza wiedza, znajomość rynku i doświadczenie w obszarze corporate finance umożliwiają identyfikację problemów związanych z transakcjami między podmiotami gospodarczymi.

Świadczymy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw oraz inwestorów obejmujące finanse, wyceny, due diligence i restrukturyzacje.

Pomagamy Klientom podczas całego procesu transakcji, od momentu ustalania strategii poprzez zakup spółki aż po pomoc potransakcyjną, w celu osiągnięcia maksymalnej wartości z połączenia podmiotów, przejęcia, sprzedaży części biznesu, rozszerzenia działalności.

Oferujemy:

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe świadczone przez naszych zewnętrznych ekspertów to usługi obejmujące wszystkie aspekty działalności gospodarczej. Nasi doradcy podatkowi prowadzą konferencje i szkolenia podatkowe na terenie Polski.

Oferujemy: